Profesionální x Profesní

20.12.2009 16:47

Několikrát jsem čítával, že mezi námi existují profesionální včelaři. Neustále, když jsem na tento výraz narážel, tak jsem si říkal, jestli je to správné označení. Pochopil jsem, že profesionální včelaři jsou ti, kteří se včelařstvím živí. Ale co když nejsou profesionálové v chovu včel, i když je to jejich profese? Nemělo by se tak říkat profesní včelaři?

Na tuto otázku jsem se zeptal Ústavu pro jazyk český AV ČR a odpověděla mi Veronika Štěpánová velice vyčerpávajícím způsobem. Tímto jí děkuji, už mám jasno. Budu říkat profesionální.

Vážený tazateli,

děkujeme za uznání.

Jak sám uvádíte, čistě ze slovotvorného hlediska ke slovu "profese" tvoříme adjektivum "profesní", zatímco výraz "profesionální" tvoříme od slova "profesionál". Slovo "profesionální" se však používá jako adjektivum k výrazům "profese" i "profesionální". Slovník spisovného jazyka českého uvádí u hesla "profesionální" i význam "týkající se profese".

Výraz "profesní" jako adjektivum ke slovu "profese" (ve významu zaměstnání, povolání) uvádí teprve nová verze Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost, jež byla vydána v roce 1994. Ve Slovníku spisovného jazyka českého, který vznikal v 60. letech, naleznete u tohoto slova pouze původní význam "řeholní, řádový" (profese je totiž zároveň i řádový slib).

V úzu je rozhodně běžnější užívat ve spojení s konkrétním povoláním adjektivum "profesionální" (včelař, rybář, tanečník...), i když se pochopitelně (bohužel) nezřídka stává, že dotyčný nevykonává danou profesi nejlépe, tj. není pravým profesionálem.

S pozdravem

Veronika Štěpánová

Ústav pro jazyk český AV ČR

oddělení jazykové kultury – jazyková poradna

 

—————

Zpět


Diskuze: Profesionální x Profesní

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.