Princip včelaření

20.03.2012 15:15

Včelaří opravdu kdokoliv a kdekoliv, ať už je to jeho zájmovou činností, nebo zaměstnání.

Jak to se včelařstvím vypadá dnes?: 

 •     včelařů je okolo 50 000 a včelstev je okolo 500 000
 •     98% včelařů jsou členy Českého svazu včelařů
 •     organizace ČSV je i ve světě obdivovaná
 •     průměrný věk včelařů je okolo 60.-ti let
 •     chov včel je návykový a léčí
 •     chov včel je finančně podhodnocený
 •     včelstev i včelařů v ČR pomalu ubývá
 •     včela opyluje 95% všech rostlin
 •     Albert Einstein řekl: "když vymřou včely, lidstvu zbudou jen čtyři roky života"
 •     prvními včelaři byli brtníci, kteří vykrádali hnízda včel v lesích
 •     první úly se nazývají kláty, což jsou duté kmeny od starých stromů opatřené stříškou a česnem    

 Včelařme ekonomicky 

Možná říkáte svému provozu provoz tradiční. Myslíte tím neustálé přetírání úlů a zpravování starého nářadí, také konání nepotřebných činností, u kterých jen ztrácíte čas, které by se prostě dali nahradit moderním a efektivním způsobem. Tradice ale netkví v zastaralých metodách, a proto bychom se jich neměli držet. Proč včelařit namáhavým způsobem s pěti včelstvy, když můžete při stejném výkonu včelařit se včelstvy deseti. Nezáleží na tom, jakou budete mít technologii, jestli úly Dadant, nebo Langstroth, jestli budete mít medomet diagonální, nebo tangenciální, ale záleží na tom, v čem se nejméně nadřete. Řada včelařů používá pro uspokojení touhy plnit si svůj koníček takových nestydatých předmětů, které se ani se včelami neslučují, že mi je až za ně docela líto. V dnešní době nám zákonodárci přihráli nemalé sousto. Využijme tak dotací a pořiďme si z nich třeba jen ten medomet na elektrický pohon. Uvidíte, jakou budete mít z něho radost. Najednou to půjde lehce.

Technika ve včelařství

Bez využití techniky se konkurenci nelze ubránit už pomalu ani u těch menších provozů, které zprostředkovávají prodej medu ze dvora. Schválně, za kolik prodáváte váš med? Nepodceňujete se moc, nebo je to tím, že máte obrovskou konkurenci? Když většinou odněkud přijde názor „vylepši si ten tvůj provoz“, tak se hned ozve reakce: „a kde na to mám jako vzít?“ Je to tak těžké dát si zásadu, že například pod 150 Kč za kilo medu nejdu? Proč máme celou ČSV, když někdo musí prodávat med, jakožto hlavní surovinu příjmu, ve výkupu za 50 Kč za kilo? Stanovme si prosím alespoň minimální hranici ceny medu na 100 Kč/kilogram, abychom byli schopni stále obnovovat svá pracoviště. Vždyť konkurenci si děláme sami sobě, protože lidé v mnohých případech pochopili, že ty patoky v hypermarketech nejsou medy, ale barevné cukry. Ukažme lidem správnou cestu. Včelařů je málo, a to hlavně proto, že je to neperspektivní obor. Můžeme si ale za to opravdu sami. Právě toto století nám dává takové příležitosti, které povedou k razantním změnám. Chyťme je za pačesy a konečně ze včelařiny těžme, než abychom ji pořád museli dotovat svými silami. Včelařme moderně a neházejme klacky pod nohy sami sobě.

—————

Zpět