Ekologické včelaření

21.12.2009 22:55

S nastupujícím trendem eko-zemědělství bude stále více módní včelařit eko. Je to velice nepostradatelné odvětví v našem přetechnizovaném světě. Budu se zde snažit uvést důležité pokyny pro eko-včelaře a metody, které by měli dodržovat.

Úly – výroba vždy z přirozených materiálů – dřevo a sláma. Povrchové ošetření (nátěry) pouze materiály povolené pro styk s potravinami. Z přirozených materiálů je vhodná fermež nebo roztok propolisu (viz) v kvasném etanolu. Úl musí být dostatečně prostorný, aby neomezoval rozvoj včelstva. Obecně je zakázáno použití materiálů, které by ohrožovaly následnou kvalitu včelích produktů.

Vnitřní vybavení úlu rovněž z přírodních materiálů. Rámky a mezerníky dřevěné (nejlépe lipové), mateří mřížka kovová (nejlépe nerez). Uzavírání jednotlivých segmentů úlu (plodiště, medníky) dřevěnými prkénky. Rovněž česnové vložky dřevěné. Krmítka skleněná nebo nerez.

Rozšiřování včelstva v době jeho rozvoje je možné pouze mezistěnami vyráběnými ze včelího vosku vlastní farmy nebo jiných ekologických včelařů, tím je zaručen minimální obsah nežádoucích příměsí a reziduí. Z ekologicky chovaných včelstev je možno zabezpečit získání plného spektra včelích produktů: med, vosk, pyl, mateří kašička, včelí jed a propolis. Získávání včelího jedu by mělo být omezenou aktivitou pouze v podzimním období, kdy by se daly využít umírající letní včely, vzhledem k tomu, že vlastní získávání podstatně narušuje welfare.

Vytáčení medu možná pouze v uzavřených prostorách zabezpečených proti náletu nežádoucího hmyzu. Všechny pomůcky (odvíčkovací zařízení, medomet, cedníky, nádoby na manipulaci s medem apod.) jsou vyrobeny z nerezu. K dispozici musí být dostatek pitné vody odpovídající předpisům pro hromadné zásobování (viz příslušný zákon). Jediné povolené úpravy medu jsou cezení, čeření a pastování.

Místnosti pro manipulaci s medem musí být snadno omyvatelné (obložení obkládačkami do výše stanovené pro jiné potravinářské provozy).

Místnost pro skladování medu musí být temperované na teplotu 20-25°C. Pro skladování medu a jeho distribuci jsou vhodné rovněž skleněné obaly.

Manipulace s medem musí zabezpečit nepoškození jeho nutriční a biologické hodnoty. Proto veškeré předměty, které s ním přicházejí do styku, musí být vyrobeny z nerezu (skla) a musí být dodržena vysoká úroveň čistoty.

K ztekucení je zakázáno používat vyšší teploty než 45°C, optimum je 37-40°C. Je zakázáno používat přímý ohřev medu, teplota musí být regulována termostaticky, nejvhodnější je ztekucování ve vodní lázni.

Při pastování medu míchadlo musí být rovněž z nerezu. Med musí splňovat požadavky příslušných norem zvláště co do maximálního obsahu vody a sacharosy.

Prodejní balení medu musí být řádně označeno ve smyslu příslušných norem, např. „Český med“. Na etiketě se uvede slovo „MED“; je zakázano používat slovo „včelí“ protože žádný jiný produkt nesmí být označen jako med. Je povoleno uvést jeho upřesnění „květový“ resp. „medovicový“ resp. „smíšený“, o zařazení se rozhoduje na základě měření vodivosti. Dále jemožno upřesnit hlavní zdroj snůšky jako např. akátový, řepkový, lipový, luční apod. – o zařazení se rozhoduje podle dominantního zdroje nektaru v době kvetení; objektivně pak podle analýzy obsahu pylových zrnek. Povinné je uvedení chovatele, adresa, dále že se jedná o ekologickou farmu. Použitelnost medu při optimálním skladování se stanovuje na 3 roky.

Umístění včelstev. Preferuje se umístění úlů v geografickém středu ekologické farmy; umístění na ekologické farmě je povinné v době masivního výletu včel (1. březen až 30. září). V okruhu 3 km od stanoviště úlu by mělo být provozováno ekologické zemědělství nebo by měly být plochy s přikázaným režimem hospodaření (např. ochranná pásma vodních zdrojů, chráněné krajinné oblasti, rezervace apod). V této oblasti nesmí být průmyslové aglomerace, městská centra, dálnice, skládky a spalovny odpadů. Počet včelstev musí odpovídat úživnosti lokality, tj. že předpokládané množství nektaru, medovice a pylu z ekologicky pěstovaných plodin, ze zemědělských ploch s přikázaným režimem a z přirozené vegetace zabezpečí potřeby včelstva po celý kalendářní rok. Včelstva musí mít zabezpečen přístup k vodě.

Ošetřování včelstev. Obecným principem péče o včelstva je dodržení podmínek welfare, tj. optimalizovat počet zásahů do včelstva při jejich ošetřování volbou vhodných postupů, metod, povětrnostních podmínek apod. Při ošetřování včelstev je zakázáno používat repelenty, pro uklidnění včelstev při jejich ošetřování se doporučuje používat vodní aerosol (rozprašovače); použití kouře je vhodné omezovat, jako zdroj do dýmáku jsou povoleny pouze plně přírodní materiály (např. trouchnivá vrba).

Pro krmení včelstev (doplňování zásob v době jejich nedostatku) je preferováno použití ekologicky získaného medu. Použití sacharosy (cukru) je možné po ukončení sezóny pro zazimování včelstev, případně při tvorbě nových včelstev, preferuje se použití cukru ekologicky vyrobeného.

Při chovu matek se preferuje přirozená plemenitba, inseminace matek s cílem stabilizace genetických vlastností (chovné účely) je možná. Není povoleno značení matek zkrácením (ustřižením) křídel.

Pro ochranu úlů, plástů a sterilaci pomůcek je povoleno použít: hydroxid sodný, organické kyseliny (mléčná, štavelová, octová, mravenčí), síra (resp. oxid siřičitý vznikající jejím spalováním), eterické oleje, Bacillus thuringiensis. Pro sterilaci pomůcek je rovněž povoleno teplo (plamen, pára, vroucí voda).

Pro regulaci onemocnění se volí především chovatelská opatření: výběr včelstev přirozeně rezistentních, včelstva se zvýšeným čistícím pudem apod.. Pro léčení v sezoně se nepoužívají veterinární léčiva, jsou povoleny výše uvedené prostředky. Jejich využití by mělo být omezeno na období mimo hlavní snůšku (časné jaro, srpen a později), kdy se nepředpokládá získávání medu. Významnou podmínkou je i obnova včelího díla – minimálně jedna třetina ročně. Použití veterinárních léčiv mimo sezónu produkce medu (tlumení varoázy) je upraveno zvláštními předpisy.

Při zpracování vosku je nezbytné dbát na oddělené využití plástů, stavebních rámků, víček a dalších zdrojů voskové suroviny pouze z ekologicky hospodařících farem. Zpracování musí být zabezpečeno tak, aby nedocházelo ke kontaminaci – podmínkou je použití nerez nádob a kvalitní měkké vody. Je zakázáno přímé ohřívaní voskové suroviny, k roztavení se používá horká pára. Pro zabezpečení mikrobiální nezávadnosti se vosk steriluje v autoklávu (např. při přetlaku cca 100 kPa). 

Včelařit ekologicky

... nemusí být zase tak složité. Zásady jsou celkem jednoduché. Nejhorší bude asi najít správnou lokalitu. Za vyšší cenu medu a vyšší hodnotu produktu, s tím souvisejícím vyšší hodnotou včelstev, to určitě stojí.

—————

Zpět


Anketa

Bude trendem vytváření nových včelích eko-farem?

Ano
(123)
80%

Ne
(30)
20%

Celkový počet hlasů: 153


Diskuze: Ekologické včelaření

Datum: 15.01.2017

Vložil: Vlaďka Bartošová Holečková

Titulek: Jak získat certifikát BIO MED

Dobrý den, může mi někdo poradit jak a kde získam certifikát BIO ?
Žiji v ekologicky čistém prostředí ( ochranné pásmo pro přehradu na pitnou vodu). Někdy kruté podmínky pro člověka, ale ideální pro moje holky - včelky. Snažím se chovat je ekologickyna volné stavbě, nekrmím cukrem, ale nechám jim dostatek medu na přezimování. Pokud už musím použít cukr, tak jen minimum a jen BIO. Největší problém mám s preventivní léčbou. Nejraději bych jim jí nedávala, věřím, že by to holky zvládly, ale nechci porušovat zákon a bojím se ukamenování od ostatních včelařů.
Děkuji za rady :-)

—————