Děkovný dopis p. Kováře

07.03.2010 16:03

Vážení přátelé včelaři,
pokládám za svoji povinnost napsat tento děkovný článek, věnovaný panu RNDr. Romanu Linhartovi a panu Vojtěchu Bernátkovi. Obzvlášť v této době, kdy takzvaně řádí mezi včelstvy morová epidemie podobně, jako mezi lidmi, zrovna teď, prasečí chřipka. U lidí je to celkem jasné. Když to zjednoduším, tak farmaceutické firmy společně s lékaři zjistily, že nemoc je jeden z nejlepších "byznysů" a protože jsou ve spolupráci s armádou, (vývoj biologických zbraní a léků dohromady), stačí, aby občas do světa vypustily nějaký ten virus na zkoušku, sdělovací prostředky rozšíří paniku a hned se jim zvedne odbyt očkovacích vakcín a léků, které jsou mimochodem mnohdy zákeřnější než onen virus, nebo jsou takřka neúčinné. Nikoho nejmenuji, ale tento "byznys" je podporován státy a jejich politiky a valná většina obyčejných lidí o tom neví, nebo se tomu směje, protože nechce uvěřit, že by něco takového mohlo být vůbec možno. Trochu jsem odbočil, ale jen proto, že jak tak sleduji situaci ve včelařském řemesle, začíná se mi to jevit velmi podobně. Zjistil jsem, že valná většina špatností tohoto světa přichází z vyšších míst, prakticky pokaždé jen kvůli penězům a moci a vždy na to doplácejí obyčejní lidé, na kterých vlastně celá společnost stojí.

Prakticky včelařím velmi krátce, ale než jsem začal, prostudoval jsem si tuny časopisů, knih a internetových článků, abych si byl schopen vybrat tu správnou technologii chovu, která mi dá, pokud možno nejméně práce a nejvíce užitku, při použití co nejmenšího množství uzákoněných léčiv a při absenci obav ze ztráty včelstev. A tak jsem objevil nejprve pana Vojtěcha Bernátka - www.vcely.kvalitne.cz a posléze pana RNDr. Romana Linharta - www.szes.chrudim.cz/vyzkumna-cinnost/ Oba pánové jsou mi v názorech na chov včel velice blízcí a jejich technologie chovu splňují principy "permakultury". (Tyto principy se dají aplikovat prakticky na všechny lidské činnosti, a kdo je nezná, tomu mohu jen doporučit, ať se s nimi seznámí třeba na www.ekozahrady.com ).

Po prostudování uvedených odkazů, jsem postupně oba pány kontaktoval a oba mě velmi ochotně pozvali na návštěvu svých včelnic, vše mi ukázali a dopodrobna vysvětlili. Nebudu se tady rozepisovat o podrobnostech, protože každý má možnost si materiály sám prostudovat, ale:

  • U pana Bernátka díky jeho technologii ošetřování včelstev dokážou samostatně chovat včely i malé děti. Ti, které naučil včelařit v prosklených úlech, téměř neznají obvyklé včelí choroby ani varoázu a včelích produktů mají dostatek.
  • A pan Linhart? Ten díky svým, již publikovaným technologiím chovu trubců a přirozené obnovy včelího díla, které vyvinul společně s prof. RNDr. Vítězslavem Bičíkem, CSc. a doc. RNDr. Jiřím Vagerou, CSc., úspěšně odolává i včelímu moru na Přeloučsku. Jeho včelnice se nachází takřka v ohnisku, a jak jsem na vlastní oči viděl, včely má v naprosto skvělé kondici a síle. Každému včelaři by srdce jásalo při pohledu do jeho úlů.

Já osobně jsem naprosto přesvědčen, že rozumné spojení technologií obou pánů, je schopno naprosto dokonale vyřešit takřka všechny problémy dnešních včelařů, ale to je můj názor a v následujících letech doufám, že svojí praxí toto pomohu dokázat. Chtěl bych tady ale hlavně vyzdvihnout práci RNDr. Linharta, protože i když hygieničnost skleněných úlů přítele Bernátka má na zdravotní stav včelstev veliký vliv, tak pochybuji o tom, že si je budou ochotni všichni včelaři pořídit (i když by se mi to líbilo, protože je chci, se svolením p. Bernátka vyrábět), ale technologie přítele Linharta může praktikovat každý a okamžitě.

Co říci závěrem? Všem čtyřem výše jmenovaným pánům patří můj obrovský dík za to, že vymysleli něco, co jim už pár let bez problémů a prokazatelně funguje a že jsou ochotni podělit se se svými objevy s ostatními. A přes to, že některé úřady i odborníci jsou (na první pohled) z nepochopitelných důvodů proti, doporučuji všem včelařům, aby tyto technologie použili ve svých chovech, či je alespoň vyzkoušeli. Budeme-li totiž chtít svá včelstva v časech budoucích zachovat bez závislosti na různých lécích a dosáhnout „permanentní udržitelnosti“, nic jiného nám ani nezbude. Říká se "chytrému napověz..."
Podotýkám, že ani jeden z pánů o tomto článku neví a jeho zveřejnění v časopise pro ně bude jistě překvapením.

Petr Kovář ze Křtin

Dodatek: Toto poděkování jsem psal v létě 2009 a ani v jednom z odborných včelařských časopisů mi ho nechtěli otisknout. Dnes je mi celkem jasné proč. Ale je to škoda, protože rozumnému člověku musí být jasné, že uvedené principy včelaření vedou k trvalé udržitelnosti a k tomuto cíli by mělo vést veškeré lidské konání. Poděkování si samozřejmě zaslouží i jiní odborníci, např. Dr. Květoslav Čermák se svojí Vigorkou, která podle mého názoru zatím nemá konkurenci, nebo ing. Leoš Dvorský a jeho propracované včelaření s mednou komorou a propagace inteligentního léčení. A samozřejmě spousta dalších, každý kdo se v oboru vzdělává, ví jaká jména doplnit. A já myslím, že je potřeba se vzdělávat a tyto nejlepší poznatky skloubit dohromady a protože já to dělám, tak vím, že to jde a přináší to výsledky. Nesuďte bez rozmyslu, ale raději vyzkoušejte přesně podle instrukcí.

Petr Kovář

—————

Zpět


Poznámka red.

Pan Petr Kovář mě oslovil, abych mu uveřejnil tento děkovný dopis. Toho si samozřejmě velice vážím, ale zároveň stesknu nad tím, že tento dopis nechtěli otisknout časopisy.

Pan Petr Kovář vede včelařský kroužek v Jihomoravském kraji. Velice si jeho práce vážím, i když jsem ho v životě neviděl, ale podle slov v děkovném dopise jsem si hned udělal obrázek o dobrém člověkovi.

Možná se vám přirovnání s nemocemi na začátku bude zdát špatné. Ale i tak souhlasím s jeho názorem. Pro zapálenější z vás do této problematiky uvádím ještě jednou odkaz na film, který velice jednoduše vykresluje stávající doktorskou praxi. "Byznys", který pan Kovář ve svém dopise popsal. www.green-ways.com

Musím říct, že mi přinesl hodně zajímavých informací a především se rád naučím podle dalších vzdělaných pánů neřešit jen mou zdravotní stránku, ale i zdravotní stránku včel a to vše přírodním způsobem.

K tomuto příspěvku dám níže také diskuzi, protože si myslím, že si zaslouží nejenom ocenění i od jiných.


Diskuze: Děkovný dopis p. Kováře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.