Medobraní

Včelaři se na medobraní opravdu vždy těší. Přijde zhodnocení celé úrody a také zhodnocení celé práce. Zjistíme tak, jestli jsme jednotlivé úkony udělali dobře, nebo ne a v příštím období je můžeme napravit. Je to ale také spousta práce, hlavně u větších včelařů. Práci při medobraní, tedy to, co musíme udělat, abychom získali med, naleznete v tomto článku. 

Odvčelení plástů 

Abychom mohli plástve vytočit, tak musíme udělat několik úkonů. Za prvé musíme plástve odvčelit. Na tuto práci máme více metodik. 

Vyfukování včel 

Vyfukování si můžete představit, jako když luxujete včely na mínus prvou. Čili vysavač, který místo aby vysával, tak vyfukuje. Včely se díky proudu vzduchu odfouknou do míst, kde plástve odebírat nebudeme, do plodiště. Je to metoda včelaři příliš nevyužívaná a závislá na elektrickém proudu. 

Ometání včel 

Pro ometání nám slouží jednoduchá pomůcka - smetáček. Práce je to příliš pracná, ale malovčelaři, ti co mají asi jen do pěti úlů, si s tím stále ještě vystačí. Podíváme-li se však na efektivitu, tak ometání patří do činnosti málo efektivní. Postup, který se využívá je ometání včel z medníku do plodiště.

Výkluz 

O včelím výkluzu by měli zauvažovat asi všichni, co ho ještě nemají. Tato velice jednoduchá pomůcka z plastu má tunely, které se zužují. Včela tak projde tam, zpět však nikoliv. Včely odejdou z medníku do plodiště. Celý prostor, kde není výkluz, musí být uzavřen třeba překližkou. Tuto všemi směry doporučovanou pomůcku musíme umístit zpravidla večer mezi medník a plodiště. Ráno je medník odvčelený a plástve tak můžeme odebrat. Nevýhoda, která by se tady mohla najít je ta, že plástve jsou chladné, protože včely plástve nemohly zahřívat. Med jde proto hůř vytočit, a proto musíme používat spirálu na rozehřátí nástavku či medometu, nebo celou proceduru vytáčení musíme dělat v horkých prostorách, kde necháme plástve chvíli aklimatizovat asi na 30 °C.

Repelenty 

Používání repelentů je v ČR ZAKÁZANÉ! Repelenty jsou chemické látky, které včely z místa odpudí. Zanechávají však i pro člověka škodlivé látky v medu. Zde máme další krásný příklad, proč kupovat med od českého včelaře a ne ze supermarketu. 

Odvíčkování buněk 

Celá plástev nemusí být vždy plně zavíčkovaná. Abychom ale poznali zralost medu, čili obsah vody v medu do 18 %, tak se musíme přesvědčit, že zavíčkovaná plocha zaujímá 1/3 na plástvi a med z buněk neodkapává. Na odvíčkování používáme: 

  • odvíčkovací vidličku - touto vidličkou víčka sejmeme
  • odvíčkovací rám - na ten si plástev položíme a zde nám odkapává med
  • nádobu na víčka - sejmuté víčka umístíme do nádoby 

Otázkou někdy zůstává, co s víčky. Tak zaprvé je můžeme vyluhovat ve slivovici a vytvořit si slivovici s medovým nádechem. A za druhé si je můžeme uschovat a včelám podat na jaře ke zpracování. 

Vytáčení medu 

Pro vytáčení medu z odvíčkovaných nebo nezavíčkovaných buněk plástu používáme odstředivou sílu, vyvolanou medometem. Medomet je přístroj, který může být poháněný buď ručně, nebo elektricky. Skládá se ze stěny, která tvoří válec, z kličky, koše a z vývodu. Dělíme ho na: 

  • tangenciální - plásty umístěny po obvodu koše
  • tangenciální zvratný - při otáčení jsou plásty umístěny po obvodu koše, v klidu medometu vkládáme plástve paprskovitě
  • polotangenciální zvratný - plástve se vkládají paprskovitě, při otáčení se koš nepřetáčí po obvodu, ale plástve jsou pouze šikmo opřené o stěny kazet 

Aby došlo k dokonalému vytočení medu z buněk, tak je vždy musíme umístit tak, aby med ze zešikmených buněk mohl vytéct celý. 

Med, který vytéká z medometu musí být ještě přefiltrováno cedníkem, aby došlo k odstranění nežádoucích nečistot.  

Vrácení, uskladnění 

Prázdné souše pak vrátíme do úlu, jedná-li se však o poslední vytočení, tak si je uskladníme, případě vyměníme za mezistěny. 

Otázky a odpovědi 

Jak zajistit, aby byl med opravdu zralý? 

Pokud se nespokojíte s odvozenými metodami, které nemusí být vždy přesné, tak si pořiďte refraktometr na měření obsahu vodu v medu. 

Refraktometr je pro mě moc drahý! Jde to i jinak? 

Ano. Pomoci si můžete třeba vážením medu. 1 l medu váží 1, 40 kg. 

Jak oddělit druhové medy? 

Podle zkušeného včelařského oka určitě poznáte, kdy už odkvetla například řepka a tudíž nemeduje. V tomto okamžiku odebírejte med. 

Používám dvojité síto, ale v medu jsou stále nečistoty. Jak se jich zbavit? 

Prostředí, kde vytáčíte med musí být čisté a materiál, který přijde do styku s medem, musí být buď skleněný, nebo z potravinářské nerezové oceli, pocínované, či z plastu. Dodržujte hygienické zásady!